Concurs

CYCLING FOR A BETTER YOU

Bacău Bike Challenge 

Înscrierile online s-au incheiat. Va multumim.

Regulament concurs

1. Cadru general

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la concurs. 

1.2. Organizatorii evenimentului menționat sunt Clubul de Turism Veniti cu Noi şi Asociaţia Door to Outdoor, denumiţi în continuare „organizatori”.

1.3. „CYCLING FOR A BETTER YOU – BACAU BIKE CHALLENGE XC” este o competiție de tip mountain-bike XC. Concursul este deschis publicului larg și se adresează în principal bicicliștilor amatori (începători, intermediari și avansați), care au împlinit vârsta de 14 ani. Dacă minorul a împlinit 14ani la data concursului, va putea participa doar in prezenta unui adult si prezentand declaratia parinte/tutore”.

1.4. Înscrierea participanţilor se face online sau la faţa locului, în intervalul orar anunțat.

1.5. Prin bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online sau prin semnarea formularului de înscriere la fața locului, fiecare participant:
– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la „CYCLING FOR A BETTER YOU – BACAU BIKE CHALLENGE XC”, precum şi regulamentul competiţiei;
– îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice (spre exemplu rezultatele obţinute, clasamentele etc.) să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri etc., în mod gratuit şi necenzurat.

1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă a concurenților, din motive obiective.

2. Obligațiile participanților

2.1. Participarea la ” CYCLING FOR A BETTER YOU – BACAU BIKE CHALLENGE XC” se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.

2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.3. Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie să semneze la preluarea numărului de concurs o declaraţie de responsabilitate prin care îşi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea la “CYCLING FOR A BETTER YOU – BACAU BIKE CHALLENGE XC”,”. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive.

2.4. Purtarea unei căşti de protecţie este obligatorie pe toată durata desfăşurării concursului. Refuzul purtării unei căşti de protecţie pe durata competiţiei atrage descalificarea.

2.5. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.6. Preluarea numărului de concurs se face la faţa locului înaintea desfăşurării concursului, în intervalul orar prevăzut de către organizator. 

2.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant, dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate, este sub efectul substanțelor halucinogene/dopante sau este în stare de slăbiciune evidentă, boală, epuizare fizică sau psihică.

2.8. Sportivii juniori vor putea participa la “CYCLING FOR A BETTER YOU – BACAU BIKE CHALLENGE XC”,” dacă sunt insoţiţi de tutorele legal. Sportivii juniori legitimați la un club de ciclism vor putea participa și dacă sunt însoțiți de un reprezentant din partea clubului la care sunt legitimați.

3. Trasee

3.1. Concursul se desfășoară pe 2 trasee, diferite ca lungime și grad de dificultate. Cele 2 trasee ar putea satisface cerințele sportivilor amatori și profesioniști,fiecare dintre participanți putând alege în funcție de condiția fizică și nivelul de pregătire.  

3.2. Trasee de concurs:
– Tura 20 km   (accesibil sportivilor începători), cu o lungime de aproximativ 20 km, considerat de dificultate redusă.
– Tura 45 km (accesibil sportivilor de nivel intermediar și celor începători cu o condiție fizică bună), cu o lungime de 45km, considerat de dificultate medie.

3.3. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul întrecerii, însă sunteți rugați să aduceți orice obiect sau bun găsit pe traseu organizatorilor pentru a le restitui posesorilor.

4. Categorii și clasament

4.1. Participanţii se pot înregistra în următoarele categorii:

Categorie Traseu
 Masculin 14-18 ani (2000-2004) 20 km
 Masculin 19-29 ani (1989-1999) 20 km
 Masculin 30-39 ani (1979-1988) 20 km
 Masculin 40-49 ani (1969-1978) 20 km
 Masculin 50+ (1952-1968) 20 km
 Feminin 14-29 ani (1989-2004) 20 km
 Feminin 30+ (1952-1988)  20 km
 Masculin 19-34 ani (1984-1999) 45 km
 Masculin 35+ (1952-1983)  45 km
 Feminin 18-29  (1989-2000) 45 km
 Feminin 30+ 45 km

4.2. Încadrarea în categoria de vârstă se face în funcție doar de anul nașterii, indiferent de lună și zi. Vârsta pentru stabilirea categoriei se consideră calculând diferența între anul curent și anul de naștere al concurentului, indiferent de luna sau ziua nașterii.

4.3. Se fac clasamente pentru categoriile specificate mai sus, precum și un clasament general.

4.4 Premierea se va face pe categorii si va fi influentata de generozitatea sponsorilor nostri.

4.4.1 La traseele de 20 km  si  45 km se premiază primii 3 (trei) clasați la fiecare categorie..

4.5. Premiile în produse, diplome și medalii se decernează la festivitatea organizată după concurs și nu se expediază prin poștă.

 4.6. Numărul minim de participanţi la o categorie este de 6 (șase).  

4.7. Data limita a inscrierilor on line va fi joi, 20 sept.2018 ora 20.00. Se vor putea face inscrieri si la fata locului insa nu sunt recomandate din motive organizatorice.

5. Proceduri de concurs

5.1. Şedinţa tehnică
O şedinţă tehnică va fi ţinută pentru toţi participanţii, în ziua concursului. În cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de concurs, la linia de start, recomandând prezența tuturor participanților.

 • toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere;
 • fiecare participant este obligat să urmeze îndrumările comisarilor de traseu și ale organelor de poliție. În locurile unde aceștia nu sunt, să respecte regulile de circulație și să manifeste prudență;
 • concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă materială (bicicletă, alte echipamente), participă pe propria răspundere și renunță prin însăși înscrierea la competiție la orice drept de a solicita despăgubiri;
 • concurenții sunt obligați să evite eventualii spectatori, mașini sau cetățeni ajunși întâmplător pe traseu.
 • în cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze la următorul punct de control sau să sune la numărul de urgențe afișat pe numărul de concurs, sau la numărul de urgențe 112;

5.2. Cronometrarea
Cronometrarea se face la secundă, manual

Este responsabilitatea participanţilor de a monta corect numărul de concurs.

5.3. Timp limită de  parcurgere  traseu scurt:  3 ore, după start. Timp limită parcurgere traseu lung: 6 ore, după start. După acest timp, concurentul care nu trece linia de sosire va fi considerat descalificat.

5.4. Numărul de concurs
Preluarea numărului de concurs se face pe baza copiei după actul de identitate, în locațiile și orele stabilite de organizator, conform informațiilor publicate pe site sau pagina de facebook.
Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să fie vizibil din faţă pe tot timpul concursului.
Logo-urile plasate pe număr trebuie să fie vizibile.
Numărul nu trebuie să fie tăiat sau modificat sub nicio formă în timpul concursului.
În caz de abandon numărul trebuie predat reprezentanților organizatorului de pe traseu sau în zona de Start/Sosire.

5.5. Startul
Startul se va da la data şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site sau pagina de facebook. Localizarea zonei de Start/Sosire va fi publicată în prealabil. 

5.6. Retragerea din concurs/Abandonul
Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau în zona Start/Sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau în zona de Start/Sosire, unde se consemnează retragerea sa, păstrându-şi numărul de concurs,.
Concurenţii care se deplasează mai încet au obligaţia de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate şi doresc şi pot să îi depăşească. Toți concurenții sunt rugați să nu pedaleze agresiv și să-i respecte pe aceia care sunt mai lenți.
În caz de pană, reparaţii, căzătură, accidentare etc. traseul de concurs trebuie eliberat cât mai repede pentru a face posibilă trecerea celorlalţi concurenţi sau a echipelor de salvare.
Neanunțarea retragerii din concurs poate cauza o operațiune de căutare și salvare (echipe de salvare, salvamont etc.) pe cheltuiala participantului implicat. Retragerea va fi confirmată prin semnătură pe foaia de arbitraj. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai bună variantă de revenire la Start/Sosire, dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi și acțiunile ulterioare momentului și locului retragerii.

5.7. Oprirea din concurs
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

 • s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei;
 • nu s-a încadrat în timpii limită anunțați în prealabil pentru anumite puncte de pe traseu;
 • în cazuri excepţionale.

5.8. Puncte de control
Pe traseu sunt amplasate puncte de control obligatorii. Participanții care nu trec printr-un punct de control, indiferent de motiv, vor fi descalificați.

6. Protecția mediului înconjurător

6.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, flacoane, tuburi cu gel, ambalaje, în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

7. Echipament obligatoriu

7.1. Traseele 20/45 km: Echipamentul obligatoriu este compus din cască de protecţie şi număr de concurs care conține chipul de cronometrare pus la dispoziţie de către organizator.

7.2. Bicicleta va fi verificată de către concurent înaintea concursului și va fi în stare bună de funcţionare.

7.3. Se recomandă utilizarea recipientelor pentru păstrarea lichidelor pe traseul de concurs între punctele de alimentare.

7.4. Alte recomandări: ochelari, pompă, cameră de rezervă, petice pentru pană și leviere, trusă de scule, telefon mobil protejat de umezeală, echipament de ciclism adecvat vremii.

8. Penalizări/Descalificări

8.1. Vor duce la descalificare / penalizare următoarele acțiuni:

 • nerespectarea regulilor de protecţie a mediului, aruncarea deşeurilor de orice fel în afara zonelor special amenajate;
 • neacordarea priorităţii participanţilor mai rapizi, comportamentul agresiv;
 • lipsa sau neutilizarea echipamentului obligatoriu;
 • abaterea de pe traseul stabilit în vederea scurtării/uşurării acestuia;
 • lipsa de respect față de ceilalţi concurenţi şi spectatori;
 • utilizarea unui alt mijloc de transport în timpul cursei, în afara unei biciclete propulsate de forța umană (exclusiv biciclete tip electric sau hibrid);
 • schimbarea/modificarea numărului de concurs sau a bicicletei;
 • limbajul vulgar şi comportamentul nesportiv;
 • doppingul, utilizarea substanțelor halucinogene, alcoolului sau a țigărilor;
 • folosirea sistemelor audio cu căști (ex: iPod, walk-man, mp3 player, etc.);
 • nerespectarea indicațiilor personalului organizator.

8.2. Descalificările se pot face și după concurs în urma vizualizării pozelor, filmelor sau a sesizării fondate a altor concurenți.

9. Caracteristici ale competiției

9.1. Evenimentul este o competiție outdoor. Traseul este neamenajat și neprotejat, în cea mai mare parte desfășurându-se prin pădure, folosește drumuri publice, poteci marcate și nemarcate, etc. Anumite porțiuni din traseu pot fi considerate dificile; acestea vor fi semnalizate de către organizatori și parcurse cu grijă de către concurenți.

9.2. Parcurgerea traseului necesită experiență și unele cunoștințe, cum ar fi:

 • fiecare participant să aibă cel puțin o experiență generală despre concursurile de biciclete, fiind pregătit din punct de vedere al condiției fizice;
 • fiecare participant să aibă cunoștințe tehnice despre abordarea unui traseu neamenajat prin pădure;
 • fiecare participant să fie capabil să urce şi să coboare în siguranţă o pantă înclinată;
 • fiecare participant ar trebui să dea dovadă de fair-play și să acționeze în consecință atunci când situația o cere;
 • fiecare participant ar trebui să știe și să aibă o atitudine care să țină cont de faptul că oricât de multe măsuri de siguranță ar lua organizatorii, nu sunt și nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competițiilor, mediul și condițiile în care se desfășoara acestea;

10. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

 10.2. Pe parcursul traseelor de concurs nu este permis niciun ajutor venit din exterior (suporter, spectator etc.), excepție făcând cazurile deosebite și ajutorul acordat în punctele de realimentare amenajate

10.3. Toate decizile vor fi luate de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.4. În caz de forță majoră, organizatorii pot lua decizia unor modificări de traseu sau program. Se poate decide inclusiv amânarea sau anularea cursei, în situații excepționale.

10.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site sau pe pagina de facebook, a regulamentului sau a programului etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor cu minim 2 zile înaintea concursului sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs.

Notă: Organizatorul este exonerat de răspundere dacă în timpul cursei publicul deteriorează marcajele de ghidare

ALTE ASPECTE:

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu sau prin cesiune către parteneri ai concursului, orice material fotografic, video și audio cu concurenții CYCLING FOR A BETTER YOU-BACAU BIKE CHALLENGE din timpul desfășurării acestui concurs (inclusiv de la linia de start/finish și premierile la podium). Cei care vor să utilizeze aceste materiale sunt rugați să ne contacteze in vederea obtinerii acordului.

Notă: În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră și/sau de evenimente meteo nefavorabile, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, amânarea/oprirea/prelungirea concursului, sau modificarea traseului.

Prin înscrierea la concurs, participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator, precum și cu participarea la Concursul „  CYCLING FOR A BETTER YOU-BACAU BIKE CHALLENGE”      astfel implicând acceptul și consimțământul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de VCN SI D2O